ادامه عكس هاي كامل و باكيفيت ادريانا ليما و الساندرو امبرسيو در مراسم معرفي لباس 2 ميليون دلاري ويكتوريا سكرت

فرستاده شده: نوامبر 14, 2014 توسط negar در Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Victoria Secret
برچسب‌ها:

 

adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_30

 

adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_1

adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_2 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_3 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_6 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_7 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_8 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_10 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_11 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_12 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_13 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_14 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_15 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_16 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_17 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_18 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_19 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_20 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_21 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_23 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_24 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_26 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_28 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_29 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_30 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_31 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_33 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_34 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_35 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_36 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_37 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_38 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_39 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_40 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_41 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_43 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_44 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_45 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_46 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_47 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_48 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_49 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_50 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_51 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_52 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_53 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_54 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_55 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_56 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_57 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_58 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_59 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_60 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_61 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_62 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_63 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_64 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_65 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_66 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_4 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_5 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_32 adriana-lima-alessandra-ambrosio-vs-dream-angels-fantasy-bra-debut-las-vegas_42

دیدگاه‌ها
 1. negar می‌گوید:

  اوففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
  ادريانا شاهكار خلقته خدا خواهش ميكنم مثل ادري ليما بيشتر خلق كن فقط يدونهه خيلي كمه

  دوست داشتن

 2. آن شرلی می‌گوید:

  ماشالله چقد عکس
  😀
  خدا قوووووت نگار , ترکوندی
  😛

  دوست‌داشته‌شده توسط 1 نفر

 3. negar می‌گوید:

  ادري از تو بهتر وجود نداره من مبهوت اين تراش و اين هيكل و همه چيزت شدم
  لقب بهترين مانكن دنيا لياقت خود خودته
  ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
  يه ورزشكار حرفه ايي دم تمام ورزشكارا گرم ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

  دوست داشتن

 4. بهاره می‌گوید:

  خدایا همه چیز خوبه الا لباسها ! چرا سالی که قراره جای یکی دو تا لباس میلیون دلاری داشته باشیم اینقدر طراحیشون بده .میکس زیوزالات هندی و عربی …. احتمالا ویکتوریا سکرت داره برای حضور قدرتمند در بازارهای خاورمیانه آماده میشه 🙂
  در یک مصاحبه تحقیقی درباره فروشگاه های ویکتوریا سکرت با فروشنده های شعب مختلفشون در امریکا ، فروشنده ها گفته بودن بهشون آموزش داده میشه تا با مشتری های مذکر بیشتر حرف بزنن و براشون توضیحات بیشتری بدن تا زمان حضورشون در فروشگاه و میزان خریدشون افزایش پیدا کنه . چون آمارهای فروش مستقیمشون نشان میده خریداران مرد دست و دلیاز ترند و بجای اجناس OFF خورده ، سراغ مدل های جدید برای شریکشون میرن و زنها هم وقتی همراه همسر یا شریکشون به فروشگاه میان بیشتر خرید میکنند حتی اگه پولش را خودشون بپردازند .

  دوست داشتن

 5. Hoss Ein می‌گوید:

  انگار زورش كردن گقتن بوس بفرست

  دوست داشتن

 6. Hoss Ein می‌گوید:

  نگار ديسلايك نكن جنبه داشته باش

  دوست داشتن

 7. rezaorg می‌گوید:

  عکسا زیاد و شبیه هم هستند میشد چندتایی گلچین کرد

  دوست داشتن

  • negar می‌گوید:

   چون كيفيت عكسا خيلي بالا و مراسم مهم و ادريانا در حال درخشيدن حيف بود و نميشد كه همه عكسا رو نزاشت
   عكساي الساندرا امبرسيو كمتر گذاشته شده

   دوست داشتن

 8. رایا می‌گوید:

  آدریانا ته جذابیته خیلی نازه ❤

  دوست داشتن

 9. مینا می‌گوید:

  ادرینا بیشتر جذابیتش و مدیون اون چشمای نازشه

  دوست داشتن

  • negar می‌گوید:

   لامصب همه چيزش بهترينه از هر چيزي بهترينشو داره از مو هيكل چشم ابرو كلا سر تا پا تك تك اعضاش
   خوشبحالش خوش شانسه بيشرف ❤
   عاشق صداشم ❤ صداش از اون صداهاي خاصه كه ته صداش تن سيگاري داره خوشم مياد ❤

   دوست‌داشته‌شده توسط 1 نفر

 10. GOLSHID می‌گوید:

  همش آدریانا بود!
  آدری نباید زیاد بخنده عکسای نزدیکش خیلی بده یه خورده هم چاق شدهه
  مدل باید اسخونی باشه
  الساندرا خیلی محشره کشیده و استخونیو هات و سکسی

  دوست داشتن

 11. GOLSHID می‌گوید:

  موهای دست آدری رو!
  حداقل بور هم نیست قشنگ سیاهیش پیداس

  دوست داشتن

 12. سوزی می‌گوید:

  عشقه این مدل . (آدریانا ) . اصلا انرژی مثبت از اون هیکل بیستش میریزه . یعنی چهره و هیکل یکجا آدم و مسحور میکنه

  دوست داشتن

 13. jkin می‌گوید:

  اين جا قيا فش خوب شده
  براي اولين بار پسنديديم 🙂

  دوست داشتن

 14. ali می‌گوید:

  بچه ها آدریانا نباید بخنده……………………پاریس هیلتون باید بخنده که دماغش بیاد تو دهنش چشاي چپولش بياد تو دماغش
  خخخخخخخخخخخخخخخخخخ

  دوست داشتن

 15. nafas می‌گوید:

  لباسا میتونست بهتر و باشکوه تر باشه به نظرم
  زیادی ساده بود

  دوست داشتن

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s