بایگانیِ دستهٔ ‘American Music Awards 2011’

اجرای کریستینا آگوئیلرا در مراسم اهدا جوایز موسیقی امریکا American Music Awards 2011

کریستینا آگوئیلرا  در حال اجرای برنامه در مراسم اهدا جوایز موسیقی امریکا American Music Awards 2011 دیده میشود

(بیشتر…)

دو گنجشک عاشق و خسته در حال بازگشت از مراسم اهدا جوایز موسیقی امریکا American Music Awards 2011

جاستین بیبر و سلنا گومزعشاق نوجوان هالیوودی خسته و کوفته در حال بازکشت ازمراسم اهدا جوایز موسیقی امریکا American Music Awards 2011 به سمت خانه دیده دیده میشوند

(بیشتر…)

جاستین بیبر و سلنا گومز در مراسم اهدا جوایز موسیقی امریکا American Music Awards 2011

جاستین بیبر و سلنا گومز در مراسم اهدا جوایز موسیقی امریکا American Music Awards 2011 دیده میشوند

(بیشتر…)

جنیفر لوپز در مراسم اهدا جوایز موسیقی امریکا American Music Awards 2011 و مهمانی بعد از آن

جنیفر لوپز در مراسم اهدا جوایز موسیقی امریکا American Music Awards 2011 دیده میشود

(بیشتر…)

اجرای جنیفر لوپز در مراسم اهدا جوایز موسیقی امریکا American Music Awards 2011

 جنیفر لوپز در حال اجرای برنامه در مراسم اهدا جوایز موسیقی امریکا American Music Awards 2011 دیده میشود

(بیشتر…)

تیلور سوئیفت در مراسم اهدا جوایز موسیقی امریکا American Music Awards 2011

تیلور سوئیفت در مراسم اهدا جوایز موسیقی امریکا 2011 که بامداد امروز در لس انجلس برگزار شد،دیده میشود.

(بیشتر…)

کتی پری در مراسم اهدا جوایز موسیقی امریکا American Music Awards 2011

کتی پری در مراسم اهدا جوایز موسیقی امریکا 2011 که بامداد امروز در لس انجلس برگزار شد،دیده میشود.

(بیشتر…)

 هایدی کلوم در مراسم اهدا جوایز موسیقی امریکا American Music Awards 2011

هایدی کلوم در مراسم اهدا جوایز موسیقی امریکا 2011 که بامداد امروز در لس انجلس برگزار شد،دیده میشود.

(بیشتر…)