بایگانیِ دستهٔ ‘People’s Choice Awards 2012’

منتخب عکسها+ اسامی برندگان مراسم اهدا جوایز People’s Choice Awards 2012

سی و هشتمین دوره  مراسم اهدا جوایز  People’s Choice Awards 2012 با معرفی برندگان نهایی در لس آنجلس برگزار شد

(بیشتر…)

اشلی گرین در مراسم اهدا جوایز People’s Choice Awards 2012

اشلی گرین در مراسم اهدا جوایز People’s Choice Awards 2012 در لس آنجلس دیده میشود

(بیشتر…)

دمی لواتو در مراسم اهدا جوایز People’s Choice Awards 2012

دمی لواتو در مراسم اهدا جوایز People’s Choice Awards 2012 در لس آنجلس دیده میشود

(بیشتر…)

مایلی سایرس و دوست پسرش در مراسم اهدا جوایز People’s Choice Awards 2012

مایلی سایرس و دوست پسرش در مراسم اهدا جوایز People’s Choice Awards 2012 در لس آنجلس دیده میشوند

(بیشتر…)

نینا دوبروف در مراسم اهدا جوایز People’s Choice Awards 2012

نینا دوبروف در مراسم اهدا جوایز People’s Choice Awards 2012 در لس آنجلس دیده میشود

(بیشتر…)

ونسا هاجنز در مراسم اهدا جوایز People’s Choice Awards 2012

ونسا هاجنز در مراسم اهدا جوایز People’s Choice Awards 2012 در لس آنجلس دیده میشود

(بیشتر…)

اما استون در مراسم اهدا جوایز People’s Choice Awards 2012

اما استون در مراسم اهدا جوایز People’s Choice Awards 2012 در لس آنجلس دیده میشود

(بیشتر…)