نوشته های برچسب خورده با ‘اخبار سینما’

leonardo dicaprio inception stills 05 e140788045

به این بازیگران ستاره های 20 میلیون دلاری می گویند ولی این بدان معنا نیست كه دستمزد آنها فقط 20 میلیون دلار است بلكه دستمزد پایه آنها این مقدار بوده …

(بیشتر…)