نوشته های برچسب خورده با ‘فیلم «We’re the Millers»’

جنیفر آنیستون بر فرش قرمز اکران برلین فیلم جدیدش «ما خانواده میلر هستیم» We’re The Millers

jennifer-aniston-1

داستان فیلم «ما خانواده میلر هستیم»  در مورد یک دلال مواد است که با همکاری یک همسر و دو فرزند قلابی، سعی می کنند با جا زدن خود بعنوان یک خانواده مسافر، 1000 پوند مواد مخدر را به ایالت های مختلف قاچاق کنند.
«راسون توربر» کارگردان فیلم «داجبال» این فیلم را کارگردانی کرده است و آنیستون در نقش همسر قلابی را که یک جیب بر است، ظاهر شده است.

(بیشتر…)

عکسهای جنیفر آنیستون بر فرش قرمز اکران لندن فیلم جدیدش «ما خانواده میلر هستیم» We’re The Millers

jennifer-aniston-1

داستان فیلم «ما خانواده میلر هستیم»  در مورد یک دلال مواد است که با همکاری یک همسر و دو فرزند قلابی، سعی می کنند با جا زدن خود بعنوان یک خانواده مسافر، 1000 پوند مواد مخدر را به ایالت های مختلف قاچاق کنند.
«راسون توربر» کارگردان فیلم «داجبال» این فیلم را کارگردانی کرده است و آنیستون در نقش همسر قلابی را که یک جیب بر است، ظاهر شده است.

(بیشتر…)

عکسهای جنیفر آنیستون و اما رابرتز بر فرش قرمز اکران نیویورک فیلم جدیدشان «ما خانواده میلر هستیم» We’re the Millers

jennifer-emma-1

داستان فیلم «ما خانواده میلر هستیم»  در مورد یک دلال مواد است که با همکاری یک همسر و دو فرزند قلابی، سعی می کنند با جا زدن خود بعنوان یک خانواده مسافر، 1000 پوند مواد مخدر را به ایالت های مختلف قاچاق کنند.
«راسون توربر» کارگردان فیلم «داجبال» این فیلم را کارگردانی کرده است و آنیستون در نقش همسر قلابی را که یک جیب بر است، ظاهر شده است.

(بیشتر…)