نوشته های برچسب خورده با ‘مجله Amica’

فتوشات های شارون استون در جدیدترین شماره مجله Amica

Sharon-Stone-04

این فتوشات ها به مناسبت 50 سالگی انتشار این مجله بوده است

(بیشتر…)

فتوشاتهای هایدی کلوم در شماره دسامبر 2012 مجله «Amica» ایتالیا

(بیشتر…)

شاتهای مگان فاکس در شماره سپتامبر 2011 مجله Amica

(بیشتر…)