نوشته های برچسب خورده با ‘مجله Flare’

فتوشات های ونسا هاجنز در شماره فوریه 2014 مجله Flare کانادا

Vanessa-Hudgens -1

(بیشتر…)

فتوشاتهای آمبر هیرد در شماره سپتامبر 2013 مجله «Flare»

amber-heard-1

(بیشتر…)

فتوشاتهای دیان کروگر در شماره آپریل 2013 مجله «Flare»

diane-kruger-1

(بیشتر…)

دو فتوشات از کایرا نایتلی در شماره دسامبر 2012 مجله «Flare» + مصاحبه

(بیشتر…)

شاتهای اشلی گرین در شماره دسامبر 2011 مجله Flare

(بیشتر…)