نوشته های برچسب خورده با ‘مجله Hollywood Reporter’

فتوشات های اشلی تیزدال در شماره نوامبر 2014 مجله Hollywood Reporter

Ashley-Tisdale-5

(بیشتر…)

جنیفر لوپز ، تیلور سوئیفت ، جولیان مور و زویی سالدانا در شماره مارس 2013 مجله Hollywood Reporter

jennife lope

(بیشتر…)

فتوشاتهای ستارگان فیلم «بینوایان» در شماره دسامبر 2012 مجله «Hollywood Reporter»

Les-Miserables-hp-1

(بیشتر…)

فتوشاتهای کیتی پری در شماره ژوئن/جولای 2012 مجله «The Hollywood Reporter» + مصاحبه

(بیشتر…)

دی کاپریو و کلینت ایستوود بر روی جلد مجله Hollywood Reporter

(بیشتر…)