نوشته های برچسب خورده با ‘مجله L’Official’

فتوشاتهای اوا لانگوریا در شماره فوریه 2013 مجله «L’Officiel»

Eva-Longoria-LOfficiel-1

(بیشتر…)

شاتهای کامل کیتی پری در شماره سپتامبر 2012 مجله L’Official پاریس

فتوشات ها در اندازه و ابعاد بزرگ و با کیفیت اصلی  میباشد

(بیشتر…)

دو شات از کیتی پری در شماره سپتامبر 2012 مجله L’Official

(بیشتر…)