نوشته های برچسب خورده با ‘مجله L’Uomo Vogue’

فتوشات های نیکی میناج در شماره اکتبر 2014 مجله L’Uomo Vogue

nicki-minaj-1

(بیشتر…)

فتوشاتهای مدنا در شماره جدید مجله L’Uomo Vogue ایتالیا

Madonna---Tom-Munro-1

(بیشتر…)

فتوشاتهای مدنا در شماره می 2014 مجله L’uomo Vogue

madonna-1

(بیشتر…)

فتوشاتهای کیتی پری در شماری جولای/آگوست 2012 مجله «L’Uomo Vogue» + مصاحبه

(بیشتر…)