نوشته های برچسب خورده با ‘مجله Numero’

فتوشاتهای رزی هانتینگتون ویتلی در شماره سپتامبر 2013 مجله Numero ژاپن

Rosie-Huntington-1

(بیشتر…)

فتوشات های نائومی کمپل در شماره مارس 2013 مجله Numero روسیه

Naomi-Campbell-1

(بیشتر…)

فتوشاتهای کاندیس سوانپوئل در شماره سپتامبر 2012 مجله «Numero» ژاپن

(بیشتر…)

فتوشاتهای کامل میراندا کر در شماره ژوئن 2012 مجله «Numéro» ژاپن

(بیشتر…)