نوشته های برچسب خورده با ‘مجله Wonderland’

فتوشات های کیتی پری در شماره تابستان 2015 مجله Wonderland

Katy Perry at  Wonderland Magazine 2015-1

(بیشتر…)

فتوشاتهای تیلور سوئیفت در شماره جدید مجله «Wonderland»

taylor-swift-wonderland-1

(بیشتر…)

شاتهای داکوتا فانینگ در شماره آپریل/می 2012 مجله Wonderland

(بیشتر…)

فوتوشات های نیکی میناج در شماره فوریه /مارس 2012 مجله Wonderland + مصاحبه

(بیشتر…)

شاتهای کرستن دانست در شماره سپتامبر/اکتبر 2011 مجله Wonderland

(بیشتر…)