نوشته های برچسب خورده با ‘مک فرسون’

سلبریتی هایی که در گذر زمان پیر نمیشوند

ما مطمئن نیستم که آنها چگونه این کار را انجام میدهند ولی بعضی از سلبریتی ها کمتر از دیگران اثرات بالا گذر زمان در قیافه و هیکل انها مشخص است

این شاید مربوط به رژیم های خاص غذایی ، استفاده از لوازم آرایشی مناسب و یا رژیم و ورزشهای تناسب اندام باشد

هر چند شاید نقش عمده را جراحی های زیبایی بر عهده داشته باشند

(بیشتر…)