نوشته های برچسب خورده با ‘کاترین مک گوین’

منتخب عکسهای ضیافت شام خبرنگاران سیاسی کاخ سفید در واشنگتن

White House Correspondents -5

(بیشتر…)