نوشته های برچسب خورده با ‘کلوئی مورتز’

فتوشات های کلوئی مورتز در شماره آوریل/می 2016 مجله Complex

Chloe Moretz – Complex Magazine Photoshoot AprilMay 2016-3

(بیشتر…)

کلوئی مورتز بر فرش قرمز مراسم اهدا جوایز اسکار 2015 در لس انجلس

Chloe Moretz-5

(بیشتر…)