نوشته های برچسب خورده با ‘2011 MTV European Music Awards’

منتخب عکسهای مراسم اهدا جوایز 2011 MTV European Music Awards در بلفاست + نتایج برندگان

(بیشتر…)

اجرای لیدی گاگا در مراسم اهدا جوایز 2011 MTV European Music Awards در بلفاست

 لیدی گاگا در حال اجرای برنامه در مراسم اهدا جوایز 2011 MTV European Music Awards در بلفاست دیده میشود

(بیشتر…)

اجرای جاستین بیبر در مراسم اهدا جوایز 2011 MTV European Music Awards در بلفاست

 جاستین بیبر در حال اجرای برنامه در مراسم اهدا جوایز 2011 MTV European Music Awards در بلفاست دیده میشود

(بیشتر…)

کتی پری در مراسم اهدا جوایز 2011 MTV European Music Awards در بلفاست

کتی پری در مراسم اهدا جوایز 2011 MTV European Music Awards در بلفاست دیده میشود

(بیشتر…)

جاستین بیبر و هایدن پانتیر در مراسم اهدا جوایز 2011 MTV European Music Awards در بلفاست

جاستین بیبر و هایدن پانتیر در مراسم اهدا جوایز 2011 MTV European Music Awards در بلفاست دیده میشوند

(بیشتر…)

آدام لمبرت در مراسم اهدا جوایز 2011 MTV European Music Awards در بلفاست

آدام لامبرت در مراسم اهدا جوایز 2011 MTV European Music Awards در بلفاست دیده میشود

(بیشتر…)

ایرینا شایک در مراسم اهدا جوایز 2011 MTV European Music Awards در بلفاست

ارینا شیک در مراسم اهدا جوایز 2011 MTV European Music Awards در بلفاست دیده میشود

(بیشتر…)

بار رافائلی در مراسم اهدا جوایز 2011 MTV European Music Awards در بلفاست

بار رافائلی در مراسم اهدا جوایز 2011 MTV European Music Awards در بلفاست دیده میشود

(بیشتر…)

سلنا گومز در مراسم اهدا جوایز 2011 MTV European Music Awards در بلفاست

سلنا گومز در مراسم اهدا جوایز 2011 MTV European Music Awards در بلفاست دیده میشود

(بیشتر…)