نوشته های برچسب خورده با ‘2012 American Music Awards’

دانلود مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا 2012 American Music Awards با کیفیت بالا

(بیشتر…)

منتخب عکسهای دیگری از مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا 2012 American Music Awards + اسامی کامل برندگان

(بیشتر…)

عکسهای اجرا کریستینا آگوئیلرا و پیت بال در مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا 2012 American Music Awards + ویدئو

(بیشتر…)

عکسهای اجرا تیلور سوئیفت در مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا 2012 American Music Awards + ویدئو

(بیشتر…)

عکسهای اجرا پینک در مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا 2012 American Music Awards + ویدئو

(بیشتر…)

عکسهای اجرا گوئن استفانی در مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا 2012 American Music Awards + ویدئو

(بیشتر…)

عکسهای اجرا کشا در مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا 2012 American Music Awards + ویدئو

(بیشتر…)

عکسهای اجرا کری آندروود در مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا 2012 American Music Awards + ویدئو

(بیشتر…)

عکسهای اجرا جاستین بیبر و نیکی میناج در مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا 2012 American Music Awards + ویدئو

(بیشتر…)

عکسهای اجرا کلی کلارکسون در مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا 2012 American Music Awards + ویدئو

(بیشتر…)

عکسهای تیلور سوئیفت بر فرش قرمز مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا 2012 American Music Awards در لس آنجلس

(بیشتر…)

عکسهای کریستینا آگوئیلرا بر فرش قرمز مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا 2012 American Music Awards در لس انجلس

(بیشتر…)

عکسهای هایدی کلوم بر فرش قرمز مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا 2012 American Music Awards در لس آنجلس

(بیشتر…)

عکسهای کری آندروود بر فرش قرمز مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا 2012 American Music Awards در لس آنجلس

(بیشتر…)

عکسهای گوئن استفانی بر فرش قرمز مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا 2012 American Music Awards در لس آنجلس

(بیشتر…)

عکسهای کشا بر فرش قرمز مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا 2012 American Music Awards در لس آنجلس

(بیشتر…)

عکسهای استیسی کیبلر بر فرش قرمز مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا 2012 American Music Awards در لس آنجلس

(بیشتر…)

عکسهای هایدن پانتیر و دوست پسرش بر فرش قرمز مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا 2012 American Music Awards در لس آنجلس

(بیشتر…)

عکسهای پینک و شوهرش کری هارت بر فرش قرمز مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا 2012 American Music Awards در لس آنجلس

(بیشتر…)

عکسهای جاستین بیبر بهمراه مادرش بر فرش قرمز مراسم اهدا جوایز موسیقی آمریکا 2012 American Music Awards در لس آنجلس

جاستین بیبر بعد از جدایی از سلنا گومز بهمراه مادرش بر فرش قرمز مراسم اهدا جوایز موسیقی امریکا دیده میشود.سلنا گومز هم که پیش از این قرار بود در مراسم حضور داشته باشد اما از حضور در ان صرف نظر کرد و غایب بود.

(بیشتر…)