نوشته های برچسب خورده با ‘2012 VH1 Divas Concert’

منتخب عکسهای کاملی از مراسم موسیقی «2012 VH1 Divas Concert» در لس آنجلس

VH1-Divas-1

در این مراسم یاد ویتنی هیوستون گرامی داشته شد.

(بیشتر…)

عکسهای مایلی سایرس در مراسم «2012 VH1 Divas Concert» در لس آنجلس

miley-vh-1

(بیشتر…)

عکسهای کلی کلارکسون در مراسم «2012 VH1 Divas Concert» در لس آنجلس

kelly-clarkson-vh-1

(بیشتر…)

عکسهای استیسی کیبلر در مراسم «2012 VH1 Divas Concert» در لس آنجلس

stacy-keibler-vh-1

(بیشتر…)

عکسهای آدام لمبرت در مراسم «2012 VH1 Divas Concert» در لس آنجلس

adam-lambert-vh-1

(بیشتر…)