نوشته های برچسب خورده با ‘Gwyneth Paltrow’

فتوشاتهای گوئینت پالترو در شماره ژوئن 2015 مجله Women’s Health

gwyneth paltrow at women-s-health magazine june  2015 issue-1

(بیشتر…)

گوئینت پالترو بر فرش قرمز مراسم اهدا جوایز اسکار 2015 در لس انجلس

Gwyneth Paltrow-5

گوئینت پالترو بر فرش قرمز مراسم اهدا جوایز اسکار 2015 در لس انجلس دیده میشود

(بیشتر…)

عکسهای تعطیلات گوئینت پالترو در سواحل مکزیک

Gwyneth Paltrow-1

گوئینت پالترو در حال گذراندن تعطیلات در سواحل مکزیک دیده میشود

(بیشتر…)