نوشته های برچسب خورده با ‘Met Ball 2012’

عکسهای رنی زلوگر بر فرش قرمز جشن Met Ball 2012

رنی زلوگر بازیگر 42 سال برنده اسکار در جشن سالانه موزه متروپولیتان در نیویورک دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای دیان کروگر بر فرش قرمز جشن Met Ball 2012

دیان کروگر بازیگر 35 سال آلمانی در جشن سالانه موزه متروپولیتان در نیویورک دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای کیت آپتون بر فرش قرمز جشن Met Ball 2012

کیت آپتون مدل 19 سال آمریکایی در جشن سالانه موزه متروپولیتان در نیویورک دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای کریستین دانست بر فرش قرمز جشن Met Ball 2012

کریستین دانست در جشن سالانه موزه متروپولیتان در نیویورک دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای ایمی آدامز بر فرش قرمز جشن Met Ball 2012

ایمی آدامز بازیگر 37 سال نامزد اسکار در جشن سالانه موزه متروپولیتان در نیویورک دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای لیتون میستر بر فرش قرمز جشن Met Ball 2012

لیتون میستر بازیگر سریال «Gossip Girl» در جشن سالانه متروپولیتان در نیویورک دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای کیت بوسورث بر فرش قرمز جشن Met Ball 2012

کیت بوسورث بازیگر 29 سال آمریکایی در جشن سالانه موزه متروپولیتان در نیویورک دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای جسیکا چاستین بر فرش قرمز جشن Met Ball 2012

جسیکا چاستین بازیگر 31 سال نامزد اسکار در جشن سالانه موزه متروپولیتان در نیویورک دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای کلایر دانس بر فرش قرمز جشن Met Ball 2012

کلایر دانس بازیگر 33 سال هالیوود در جشن سالانه موزه متروپولیتان در نیویورک دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای ویکتوریا جاستیک بر فرش قرمز جشن Met Ball 2012


ویکتوریا جاستیک در جشن سالانه موزه متروپولیتان در نیویورک دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای ریحانا بر فرش قرمز جشن Met Ball 2012

ریحانا در جشن سالانه موزه متروپولیتان در نیویورک دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای هایدی کلوم بر فرش قرمز جشن Met Ball 2012

هایدی کلوم سوپر مدل آلمانی در جشن سالانه موزه متروپولیتان در نیویورک دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای هیلاری سوانک بر فرش قرمز جشن Met Ball 2012

هیلاری سوانک بازیگر مشهور برنده دو جایزه اسکار بر فرش قرمز جشن سالانه موزه متروپولیتان در نیویورک دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای نینا دوبرف بر فرش قرمز جشن Met Ball 2012

نینا دوبرف بازیگر سریال «خاطرات خون آشام» در جشن سالانه موزه متروپولیتان در نیویورک دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای اما استون بر فرش قرمز جشن Met Ball 2012

اما استون بازیگر 23 سال هالیوود در جشن سالانه موزه متروپولیتان در نیویورک دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای لیا میشل بر فرش قرمز جشن Met Ball 2012

لیا میشل بازیگر سریال «گلی» در جشن سالانه موزه متروپولیتان در نیویورک دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای کری مولیگان در جشن Met Ball 2012

کری مولیگان بازیگر 27 سال انگلیسی در جشن سالانه موزه متروپولیتان در نیویورک دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای داکوتا فانینگ در جشن Met Ball 2012

داکوتا فانینگ بازیگر 18 سال هالیوود در جشن سالانه موزه متروپولیتان در نیویورک دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای اوا مندس بر فرش قرمز جشن Met Ball 2012

اوا مندس بازیگر 38 سال هالیوود در جشن سالانه موزه متروپولیتان در نیویورک دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای آمبر هرد بر فرش قرمز جشن Met Ball 2012

آمبر هرد بازیگر 26 سال هالیوود بر فرش قرمز جشن سالانه موزه متروپولیتان در نیویورک دیده میشود.

این بازیگرسال گذشته  در فیلم «خاطرات عجیب رومی» همبازی جانی دپ بود.

(بیشتر…)