نوشته های برچسب خورده با ‘New Year’s Rockin’ Eve’

منتخب عکسها از جشن آغاز سال نو در میدان تایمز نیویورک

new-year-eve-nyc-1

(بیشتر…)

عکسهای اجرا تیلور سوئیفت در جشن آغاز سال نو در میدان تایمز نیویورک

taylor-swift-new-eve-nyc-2

تیلور سوئیفت در حال اجرا در جشن آغاز سال 2013 یکارگردانی رایان سیکرست در میدان تایمز نیویورک دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای اجرا جاستین بیبر در مراسم جشن آغاز سال 2013 در میدان تایمز نیویورک

bieber-new-eve-3

جاستین بیبر در حال اجرا در جشن آغاز سال 2013 به کارگردانی رایان سیکرست در میدان تایمز نیویورک دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای کارلی ری چپسن در جشن آغاز سال نو در میدان تایمز نیویورک

carly-new-eve-nyc-1

کارلی ری چپسن خواننده 27 سال آمریکای در جشن آغاز سال 2013 بکارگردانی رایان سیکرست در میدان تایمز نیویورک دیده میشود.

(بیشتر…)