نوشته های برچسب خورده با ‘Variety’s Power of Women 2012’

منتخب عکسهایی از مراسم سالانه «Variety’s Power of Women 2012»

(بیشتر…)

عکسهای کاترین هیگل در مراسم سالانه «Variety’s Power of Women 2012»

کاترین هیگل در چهارمین مراسم سالانه «قدرت زنان در هالیوود» که توسط سایت سینمایی ورایتی برگزار میگردد،در بورلی هیلز دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای جنیفر گارنر و بن افلک در مراسم سالانه «Variety’s Power of Women 2012»

جنیفر گارنر و بن افلک در چهارمین مراسم سالانه «قدرت زنان در هالیوود» که توسط سایت سینمایی ورایتی برگزار میشود،در هتل فورسیزن بورلی هیلز دیده میشوند.

(بیشتر…)

عکسهای هالی بری و نامزدش در مراسم سالانه «Variety’s Power of Women 2012»

هالی بری و نامزدش الیویر مارتیز در چهارمین مراسم سالانه «قدرت زنان در هالیوود» که توسط سایت سینمایی ورایتی برگزار میشود،در هتل فورسیزن بورلی هیلز دیده میشوند.

(بیشتر…)

عکسهای جسیکا بیل در مراسم سالانه «Variety’s Power of Women 2012»

جسیکا بیل در چهارمین مراسم سالانه «قدرت زنان در هالیوود» که توسط سایت سینمایی ورایتی برگزار میشود،در هتل فورسیزن بورلی هیلز دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای اشلی گرین در مراسم سالانه «Variety’s Power of Women 2012»

اشلی گرین در چهارمین مراسم سالانه قدرت زنان در هالیوود که توسط سایت سینمایی ورایتی برگزار میشود،در هتل فور سیزن بورلی هیلز دیده میشود.

(بیشتر…)