نوشته های برچسب خورده با ‘White House Correspondents› Association Dinner’

عکسهای کیتی پری بر فرش قرمز ضیافت شام سالانه انجمن خبرنگاران کاخ سفید در واشنگتون White House Correspondents› Association Dinner

katy-perry-1

(بیشتر…)

عکسهای ایرینا شایک بر فرش قرمز ضیافت شام سالانه انجمن خبرنگاران کاخ سفید در واشنگتون White House Correspondents› Association Dinner

irina-shayk-1

(بیشتر…)

عکسهای سوفیا ورگارا بر فرش قرمز ضیافت شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید در واشنگتون White House Correspondents› Association Dinner

sofia-vergara-1

(بیشتر…)

عکسهای شارون استون بر فرش قرمز ضیافت شام سالانه انجمن خبرنگاران کاخ سفید در واشنگتون White House Correspondents› Association Dinner

sharon-stone-1

(بیشتر…)

عکسهای هایدن پانتیر بر فرش قرمز ضیافت شام سالانه انجمن خبرنگاران کاخ سفید در واشنگتون White House Correspondents› Association Dinner

hayden-panettiere-1

(بیشتر…)