نوشته های برچسب خورده با ‘White House Correspondents Dinner’

منتخب عکسهای ویژه از ضیافت شام کانون خبرنگاران امریکا در کاخ سفید White House Correspondents› Dinner

(بیشتر…)

عکسهای چارلیز ترون بر فرش قرمز ضیافت شام کانون خبرنگاران آمریکا در کاخ سفید White House Correspondents› Dinner

چارلیز ترون در مهمانی و ضیافت شام سالانه کانون خبرنگاران آمریکا به میزبانی کاخ سفید در واشنگتون دی سی دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای کیم کارداشیان بر فرش قرمز ضیافت شام کانون خبرنگاران امریکا White House Correspondents› Dinner

کیم کارداشیان بهمراه مادرش کریس جنر در ضیافت شام و مهمانی سالانه انجمن خبرنگران آمریکا در کاخ سفید دیده میشوند.

(بیشتر…)

عکسهای لیندسی لوهان بر فرش قرمز ضیافت شام کانون خبرنگاران آمریکا در کاخ سفید White House Correspondents› Dinner

لیندسی لوهان در مهمانی و ضیافت شام سالانه کانون خبرنگاران امریکا به میزبانی کاخ سفید در واشنگتون دی سی دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای کیت هادسون بر فرش قرمز کانون خبرنگاران امریکا در کاخ سفید White House Correspondents› Dinner

کیت هادسون بر فرش قرمز ضیافت شام کانون خبرنگاران آمریکا به میزبانی کاخ سفید در واشنگتون دی سی دیده میشوند.

(بیشتر…)

عکسهای اوا لانگوریا بر فرش قرمز کانون خبرنگاران آمریکا در کاخ سفید White House Correspondents› Dinner

(بیشتر…)

عکسهای ریس ویترسپون بر فرش قرمز در ضیافت شام کانون خبرنگاران آمریکا در کاخ سفید White House Correspondents› Dinner

ریس ویترسپون بازیگر برنده اسکار در مهمانی و ضیافت شام سالانه کانون خبرنگاران آمریکا به میزبانی کاخ سفید در واشنگتون دی سی دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای سوفیا ورگارا بر فرش قرمر ضیافت شام کانون خبرنگاران آمریکا در کاخ سفید White House Correspondents› Dinner

سوفیا ورگارا بازیگر کلمبیایی بر فرش قرمز مهمانی و ضیفت شام سالانه کانون خبرنگاران آمریکا در کاخ سفید دیده میشود.

(بیشتر…)

عکسهای داکوتا فانینگ بر فرش قرمز ضیافت شام کانون خبرنگاران آمریکا در کاخ سفید White House Correspondents› Dinner

داکوتا فانینگ در 98مین مهمانی و ضیافت شام سالانه کانون مطبوعات امریکا به میزبانی کاخ سفید در واشنگتون دی سی دیده میشود.

(بیشتر…)